logo

Galeria Schody

kropki

Galeria sztuki współczesnej "Schody", mimo że niewielka i ukryta w jednej z licznych bram warszawskiej ulicy Nowy Świat, pełna jest uroku i szczególnego klimatu.

    Program galerii obejmuje zarówno wystawy twórców cenionych ze względu na ich ugruntowaną pozycję artystyczną i bogaty dorobek twórczy, jak również pokazy zdolnych i obiecujących artystów młodego pokolenia. Naszym głównym zamierzeniem jest, by nasi goście mieli możliwość obcowania ze sztuką swoich czasów, by mogli - i zarazem chcieli - odnaleźć w niej coś dla siebie, pokochać ją.
   
    Pracując nad charakterem galerii, zainteresowania skupiamy głównie na prezentowaniu i promowaniu polskiej sceny artystycznej, chociaż w dotychczasowym dorobku zdążył się już zarysować element międzynarodowy w postaci wystawy "Tingatinga - współczesne malarstwo Tanzanii" oraz wystaw artystów z Argentyny, Kanady,
Australii, Włoch, USA, Niemiec, Czech, Słowacji. I również w tym kierunku zamierzamy jak najbardziej podążać, otwierając publiczność na nowe i ciekawe projekty wystawiennicze, polskie i zagraniczne, dotykające tego, co aktualne, tego, z czym mamy styczność, tego, co nas dotyczy bądź obchodzi.
 Biorąc pod uwagę złożony charakter sztuki współczesnej staramy się, by program galerii za tą różnorodnością i zmiennością podążał. Jesteśmy otwarci na wszelkie zróżnicowane formy twórczej aktywności i artystyczne postawy twórców. Wyszukujemy i promujemy dzieła reprezentujące ciekawe poszukiwania artystyczne, realizujące wizualne piękno i smak przy pomocy różnych zabiegów warsztatowych czy technicznych.

    Nawiązaliśmy i kontynuujemy stałą współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.
   
    Przestrzeń naszej galerii jest otwarta na każdą formę wyrazu i różne techniki artystyczne. Zamierzamy poszerzać zakres prezentowanej sztuki poprzez realizację ciekawych projektów twórców, wystaw indywidualnych, tematycznych czy grupowych.
   
    Jesteśmy otwarci na klientów i kolekcjonerów sztuki. Organizowane przez nas liczne wernisaże potwierdzają nasze zaangażowanie w promocję artystów, dają gościom naszej galerii możliwość "identyfikacji" prezentowanej sztuki z jej twórcą, pozwalają na osobisty kontakt z autorami.kropki